Пошта Србије - Пакетске услуге Поште Србије од јануара са новим погодностима

28.12.2021.

Пакетске услуге Поште Србије од јануара са новим погодностима

Пошта Србије редизајнирала је и побољшала пакетске услуге у унутрашњем поштанском саобраћају, што доноси нове погодности за кориснике, физичка и правна лица и предузетнике, a посебно су прилагођене потребама интернет трговаца. Пакетске услуге намењене су свим корисницима којима није приоритет кратак рок уручења пошиљке и који желе да сигурно и по приступачним ценама, пошаљу робу и друге предмете масе до 31,5 kg по пакету, са роком уручења до пет радних дана широм Србије.

Од 1. јануара 2022. године Пошта Србије уводи нову пакетску услугу – Обичан пакет, за слање пакета без означене вредности, и по приступачној цени, која за пакет масе до 3 кг износи 200 динара. Цена пакета од 3 до 5 кг је 250 динара, а по цени од 400 динара као обичан пакет шаље се пакет масе преко 15 до 20 кг. У 131 пошти омогућено је преузимање пет и више пакета на адреси корисника по цени од 100 динара за једно преузимање, док за пензионере важи додатна погодност – преузимање на адреси мање од пет пакета по истој цени, уз пензионерску картицу Фонда ПИО на увид. Пријем пакета врши се на шалтерима свих пошта у Србији, док је уручење, такође, на целој територији Србије.

Уводе се и нови начини плаћања. Уз досадашње плаћање у готовини и по уговору од стране пошиљаца, поштарину за пренос пакета сада може платити и прималац. Омогућено је и издавање и достављање посебног потврђења о извршеном уручењу пакета, као и враћање повратне документације уколико је за пошиљаоца битно да му се документација потписана од стране примаоца врати по уручењу пакета. Могућа је, као допунска услуга, и електронска потврда о уручењу пошиљке – СМС порука.

Корисницима су за опремање пакета на располагању Поштина апликативна решења у виду електронске пријемне књиге за адресовање. Продужава се рок чувања пакета на испоруци у пошти са пет на 20 дана и обезбеђена је СМС порука примаоцу као обавештење о приспећу и испоруци пакета.

Приликом слања, корисник садржај пакује у сопствену амбалажу. Амбалажа у виду коверата и кутија може се купити и на продајним местима Поште Србије, у Пост-шоповима и на шалтерима пошта.

Додатно, корисник се може определити и за допунске услуге – руковање откупном пошиљком (за пакете са означеном вредношћу) и руковање издвојеним пакетом (ломљив или гломазан садржај).