MoneyGram новчана дознака - О услузи

MoneyGram новчана дознака

Једноставан трансфер новца широм света.

Брз и приступачан начин за међународни трансфер новца широм света.

MoneyGram новчана дознака је услуга слања и пријема новца у иностранство или из иностранства. Услуге слања и пријема новца обављају се у готовом новцу, у валути динар, на шалтерима овлашћених пошта.

Списак пошта које пружају услугу МoneyGram новчана дознака

Слање новца MoneyGram новчаном дознаком

Услугу слања новца MoneyGram новчаном дознаком Пошта пружа у динарима, на шалтерима овлашћених пошта. Накнаду за услугу слања дознаке плаћа пошиљалац, у складу са ценовником MoneyGraм-а.

Уплаћени износ приликом слања дознаке прерачунава се у валуту исплате за одредишну државу по продајном курсу MoneyGram-а, у тренутку уплате дознаке.

Пошиљалац је у обавези да обавести примаоца о слању дознаке и саопшти му податке о: осмоцифреном контролном броју, имену и презимену пошиљаоца, земљи слања и послатом износу. На основу добијених података од примаоца и идентификационог документа, новац се исплаћује назначеном примаоцу.

Пошиљалац, без накнаде, може захтевати додатну услугу – Лична порука за примаоца, која се састоји од највише 40 карактера.

Лимит за слање по новчаној дознаци износи 999.999,99 динара.

Пријем новца MoneyGram новчаном дознаком

Услуга пријема новца MoneyGram новчаном дознаком омогућава исплату новца на шалтерима пошта у року од највише 10 минута након уплате. Прималац не плаћа накнаду за пријем дознаке.

Исплата се обавља након идентификације примаоца на основу важеће личне исправе. Том приликом, прималац саопштава осмоцифрени контролни број, очекивани износ за исплату, име и презиме пошиљаоца, као и земљу одакле је новац послат.

Исплата дознаке обавља се у динарској противвредности, по куповном курсу MoneyGram у тренутку уплате дознаке у иностранству.

Уколико је трансфер расположив за исплату у валути различитој од динара, Пошта може понудити исплату новца у динарској противвредности уколико се корисник слаже са понуђеним условима исплате.

Приговори

Корисник је у могућности да поднесе приговор електронски, на имејл адресу brigaokorisnicima@posta.rs, поштом, на адресу: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Функција услуга, Таковска 2, Београд, ПАК 135403, на интернет страници Поште или у било којој пошти попуњавањем одговарајућег обрасца.

Повезане услуге и информације