Руковање поштанским пошиљкама - О услузи

Руковање поштанским пошиљкама

Посебан поступак са пошиљкама у току преноса и уручења.

Под руковањем поштанским пошиљкама подразумевају се услуге у оквиру којих пошиљалац приликом предаје пошиљке захтева посебан поступак са пошиљком у свим или појединим фазама обављања поштанских услуга. Овакве пошиљке у унутрашњем поштанском саобраћају имају регистрован број пријема.

На свим регистрованим пошиљкама пошиљалац је у обавези да назначи своју адресу, осим на пошиљкама на којима је назначено „за конкурс“, „за лицитацију“ и сл.

Препоручена писмоносна пошиљка

Регистрована пошиљка, без означене вредности, за коју се пошиљаоцу издаје потврда о пријему, а примаоцу се уручује уз потврђење пријема.

Препоручене пошиљке у горњем делу адресне стране имају пријемни број са ознаком „Р” и бар кодом. Праћење статуса обавља се на основу пријемног броја на корпоративном сајту, у делу Пратите статус пошиљке или позивом Контакт центра на број 0700 100 300.

Све писмоносне пошиљке, осим адресоване директне поште, могу се предати као препоручене. У препорученим пошиљкама није дозвољено слати новац, хартије од вредности и друге драгоцене предмете.

Приликом предаје препоручене пошиљке, пошиљалац уз то руковање може захтевати и следеће услуге: слање регистроване пошиљке са повратницом и уручење пошиљке са ознаком „Лично“.

Вредносно писмо (писмоносна пошиљка са означеном вредношћу)

Користи се за слање вредних предмета, докумената и хартија од вредности.

Вредносно писмо је регистрована писмоносна пошиљка, осигурана до висине означене вредности од стране пошиљаоца, која мора одговарати стварној вредности пошиљке, односно значају пошиљке за пошиљаоца, али је дозвољено означити и део те вредности.

Приликом предаје пошиљке са означеном вредношћу, пошиљалац уз то руковање  може захтевати и следеће услуге: слање регистроване пошиљке са повратницом, са откупнином, уручење пошиљке са ознаком „Лично“ и Електронску потврду о уручењу пошиљке - СМС порука.

Откупно писмо (откупна писмоносна пошиљка)

Откупно писмо је регистрована писмоносна пошиљка са означеном вредношћу, која се уручује примаоцу, уз обавезну претходну наплату откупног износа у корист пошиљаоца.

Шта је забрањено слати у пошиљкама?

Поштанске пошиљке не смеју да садрже: опасне и штетне материје, предмете чији пренос угрожава здравље и живот људи и друге поштанске пошиљке, опојне дроге, осим када су прималац и пошиљалац законом овлашћени за промет дрогом, живе животиње, новац, кованице, новчанице, друге хартије од вредности, племените метале и вредне комаде накита, осим у вредносним пошиљкама и другу робу и предмете чији је пренос забрањен законом и другим прописима.

Примери правилног адресовања

Повезане услуге и информације

 • Писмо

  Пошаљите писмо масе до 2 кг из најближе поште.

 • Тисковина

  Писмоносна пошиљка за слање штампаних садржаја до 5 кг.

 • Пронађите пошту

  Пронађите најближу пошту у Вашем окружењу.

 • Пронађите ПАК

  Сазнајте поштански адресни код за сваку адресу у Србији.

 • Пратите пошиљку

  Информишите се где се у сваком тренутку налази Ваша пошиљка.